فارست-گامپ

پکیج آموزش زبان انگلیسی با فیلم فارست گامپ

مدرس: راضیه ابراهیم‌بیگی

4/5
فارست گامپ (تام هنکس) که به صورت مادرزاد دچار اختلالاتی ذهنی و جسمی است، هنگامی که در یک ایستگاه اتوبوس به انتظار نشسته است، طی مرور خاطراتش از دوران کودکی (هامفریز) تا به امروز، قریب به نیم قرن تاریخ معاصر امریکا را دوره می کند…

فیلم به صورت کامل

قسمت 1

نکات آموزشی

سطح*

نکتۀ آموزشی (لغت، عبارت)

زمان

A1

Hello, my name is Forrest.Forrest Gump.

سلام ، اسم من فارست هست.فارست گامپ

 ساختار I’m,,, یا my name is,,,جهت معرفی کردن.

3:23

A2

Do you want a chocolate?

(آیا) شکلات میخوای ؟

3:32

A2

I can eat about a million of half of these.

من میتونم نزدیک یک میلیون و نیم از اینا بخورم.

فعل کمکی can به معنی توانستن

3:36

B1

Those must be comfortable shoes.

باید کفش های راحتی باشن.

 must / mʌst/:جزو افعال کمکی و به معنی باید(نشان دهنده ی اجبار)

3:57

B1

I wish I had shoes like that.

کاش منم همچین کفشی داشتم.

4:09

A2

I worn lots of shoes.

من کفش های زیادی پوشیدم. ( گذشته ی فعل بی قاعده ی wear به معنی پوشیدن)

4:33

B1

I bet if think about it real hard,

شرط می بندم اگر خوب فکر کنم,

( شرط بندی نه در عمل بلکه به معنی اطمینان بیش از حد.)

4:37

A1

She said that were my magic shoes.

میگفت اونا کفش های جادویی من هستند.

4:48

B1

His legs are strong Mrs.Gump , as strong that I ever seen.

پاهاش قویند خانم گامپ ، به همون قدرتی که تا حالا دیدم.

5:13

A2

But his back is crooked like a politician.

ولی پشتش (کمرش) به اندازه ی یک سیاستمدار کجه.

Crooked: کج و کوله.

5:20

B1

When I was baby my mom named me after a great super war hero General Nathan Bedford Forrest.

وقتی من بچه بودم مادرم به یاد قهرمان داخلی جنگ ناتان بدفورد فارست اسمم رو گذاشت.

Named s.b or s.th after s.b or s.th  : نام شخص یا چیزی رو از روی شخص یا چیز دیگری

5:31

B1

She said , she was relativity with him some how.

بهم گفت یه جورایی باهاش نسبت دارم.

 relativity به معنی نسبیت و ریشه ی آن کلمه ی relative به معنی نسبت فامیلی.

5:37

B1

It makes no sense.

اصلا معنی نداره.

6:07

A1

 Because we’re just mom and I ,we had always empty rooms.

چون فقط من و مامانم بودیم همیشه اتاق های خالی داشتیم.

7:05

A2

That’s how me and mom got money.

اینطوری بود که من و مامانم پول گیرمون اومد.

7:16

A2

State requires as minimum IQ 80 to attend public school, Mrs Gump.

دولت برای حضور در مدرسه ی عمومی حداقل آی کیوی هشتاد رو لازم داره. خانم گامپ.

 مدرسه ای که افراد عادی از نظر سلامت بالینی در آن درس میخوانند .

8:10

A2

He is gonna have to go to especial school.

اون مجبوربه بره به مدرسه ی استثنایی. / ɪˈspeʃl/  ( لطفا نگید اِسپِشیال )

 مدرسه ای که دانش آموزانی که دارای شرایط خاص فیزیکی یا ذهنی هستند در آن تحصیل میکنند.

8:17

A2

We are progressive school.

ما مدرسه ی پیشرویی هستیم.

مدرسه ی خاص و مدرن هست که افراد دارای آی کیوی متوسط به بالا در آن تحصیل میکنند.

8:46

A1

He is on vocation.

(او) رفته به تعطیلات.

8:59

B1

Your mom surely does care about your school.

مادرت حتما به مدرسه ی تو خیلی اهمیت میدهد. ( استفاده ی فعل کمکی do,doesقبل از فعل اصلی نشانه ی تاکید بر فعل اصلی)

9:14

A1

Finally

در پایان

برای نشان دادن آخرین مرحله ی داستان در آخر جمله یا اول جمله‌ی آخر

9:31

قسمت 2

نکات آموزشی

سطح*

نکتۀ آموزشی (لغت، عبارت)

زمان

A2

Anyway

بهرحال

بگذریم،در هر صورت،حالا هرچی،به طور خلاصه

00:10

B1,B2

It’s supper time.

وقت شامه .  /ˈsʌpər/

(با super: /ˈsuːpər/ به معنی عالی ،بزرگ اشتباه نگیرید)

10:14

B1

He had him a guitar case.

او همراه خودش یک جعبه ی گیتار داشت.

 جمله ی بالا خلاصه شده ی  he had a guitar with himself. است و از نظر معنی هیچ تفاوتی ندارند.

35:10

B1

I started moving around with music swing my hips.

شروع کردم به حرکت دادن با  آهنگ و تاب دادن پاهام.

Swinging hips:

 تو دنیای امروزی نوعی حرکت یا بهتره بگم رقص پا هست.

25:11

A2_B2

Guess what ؟!

حدس بزن چی شده؟!

35:11

B1

It’s funny how remember s.th or s.th you can’t

این جالبه که چطور یه چیزهایی رو به یاد می آوری و بعضی چیزها را نه!

12:12

B1

 Do your best

همه ی سعیتو کن.

16:12

B1

So we aren’t stranger any more

خب پس دیگه غریبه نیستیم.

Any more تا ابد.تا همیشه، از این پس و در آخر جمله استفاده میشود.

46:12

B1

This place is taken.

این مکان(صندلی) اشغال است.

01:13

B1,B2

I haven’t ever seen any thing so beautiful in my life.

من تابحال توی زندگیم همچین چیز زیبایی ندیده بودم.

44:13

A2_B2

What’s wrong with your legs?

پاهای تو چه مشکلی دارند؟

What’s wrong?  مشکل کجاست ؟ چه مشکلی وجود داره ؟

58:13

B1

My mom‘s gonna worry about me.

مامانم نگرانم میشه.

14:59

B1

For some reasons, Jenny didn’t never want to go home.

به دلایلی جینی هیچوقت نمی خواست بره خونه.

15:05

B1

She was my more especial friend.

اون مخصوص ترین دوستم بود.

15:11

A2

My mom always tell me miracle happens every day.

مامانم همیشه میگفت معجزه هرروز اتفاق میوفته.

15:24

B1

Some people don’t think so, but they do.

بعضی مردم اینطوری فکر نمیکنن ولی براشون اتفاق میوفته.

جمله ی اول منفی هست پس برای تکذیب جمله دوم صرفا از فعل کمکی مثبت استفاده میشه.(برای جلوگیری از تکرار کل جمله)

15:28

B1

Get the bikes

سوار دوچرخه ها بشید.

15:47

B1

Her mom had gone to heaven when she was five.

وقتی پنج سالش بود مادرش به بهشت رفته بود.

17:55

A2

dad is taking a nap.

بابا داره چرت میزنه.

18:21

B1

You‘d better get back here girl.

بهتره برگردی اینجا دختر.

18:28

B1

Which made me happy because she was so closed.

این منو خوشحال میکرد چون اون خیلی نزدیک بود.

19:18

قسمت 3

نکات آموزشی

سطح*

نکتۀ آموزشی (لغت، عبارت)

زمان

B1

Now used to be I ran to get where I was gone,I never thought it take me any where.

حالا قبلا می دویدم تا به جایی داشتم میرفتم برسم.هیچوقت فکر نمی کردم به کجا میرسم.

کاربرد Use to , used to : صحبت به کارهایی که طبق عادت انجام میدادیم یا انجام میدیم

20:39

A1

Just the local idiot.

فقط احمق محله است.

21:16

A2

Can you believe it?

باورت میشه؟

21:21

B1

I got to go to college too.

باید میرفتم دانشگاه.

21:23

A2_B2

What’s going on?

چه خبره؟

مترادف what’s up?

42:22

B1

raccoons trying get in to school.

اونا(سیاهپوست ها)  سعی دارند وارد مدرسه بشن.

منظور از راکون حیوون نیست کنایه از پوست تیره سیاه پوستان و تشبیه آن ها به راکون هست.(نشانه ی تحقیر  و تبعیض نژادی)

22:44

A2

we are winning in this fight.

ما داریم تو این جنگ پیروز میشیم.

23:24

B1

Dangers that we have spoken about it so many times.

خطراتی که بارها درموردش صحبت کردیم.

23:31

B1,B2

So at the end of the day University Alabama in Tuscaloosa had been disabrogated.

بنابراین در پایان روز دانشگاه آلاباما در توسکالوسا رفع تبعیض شده بود.

نکته: abrogate به تنهایی یعنی منسوخ شدن اما با توجه به دیالوگ های قبلی که راجع به تبعیض نژادی بود رفع تبعیض ترجمه میشود.)

23:43

A1_B2

Is it a number nine?No , it’s number four.

(اتوبوس)شماره نه هست؟ نه شماره ی چهاره.

سؤالی کردن جملاتی که با افعال to be ساخته میشن: جای فعل و فاعل عوض میشه

24:32

B1

It was co in it.

مشترک بود.( مختلط بود.)

 (در این دیالوگ منظور co_education هست به معنی آموزش مختلط) ،اما به تنهایی هم معانی متفاوتی داره ،بستگی به موقعیت داره

24:48

A1_B2

Come on.

بیا!(زود باش)

26:23

B1

College ran by real fast.

دانشگاه با سرعت سپری شد.  

50:26

B1

but since number one , I wasn’t hungry but thirsty.

ولی اولا چون گرسنه نبودم بلکه تشنه بودم.

لغت since دراین جمله حرف ربط و به معنی چون، زیرا، ازآنجایی که میباشد. 

27:22

B1

And number two they were free.

و دوما چون مجانی بودند.

 در این جمله Freeبه معنی آزاد نیست بلکه یعنی رایگان،مفت و مجانی و متضاد آن expensiveهست.

27:24

A1_B2

It’s an honor.Sir.

یه افتخاره قربان.

نکته: درسته لغت honor با حرف h شروع شده و جزو حروف صدادار نیست اما حرف h ناخواناست و به این شکل تلفظ میشود /ˈɑːnər/ برای همین قبل از آن an میاریم نه a 

27:34

B1

Congratulation , how do you feel?

تبریک میگم ، چه حسی داری؟ / kənˌɡrætʃəˈleɪʃn /

نکته:congratulation هم به عنوان اسم یعنی تبریک و هم به عنوان فعل یعنی تبریک میگم،یا تبریک میگیم کاربرد داره.

27:45

B1

I gotta go pee.

دستشویی دارم.

یک اصطلاح خیلی عامیانه و خودمونی برای دستشویی رفتن.

27:48

B1

I got a college degree.

از دانشگاه فارغ التحصیل شدم.(جمله ی بالا اینطور معنی میشه: مدرک دانشگاهی رو گرفتم، ولی معمولا نمیگیم مدرک گرفتم میگیم فارغ التحصیل شدم.)

28:35

B1

Forrest I’m so proud of you.

فارست خیلی بهت افتخار میکنم.

حرف اضافه ی proud همیشه of هست با این که تو فارسی به ترجمه میشه.(به چیزی افتخار کردن)

28:38

B1

Have you get any thought to your future?.

هیچ برای آیندت فکر کردی؟

28:50

B1

At first it seems some how I made a mistake.

اولش مثل این بود که اشتباه کردم.

29:15

B1

They always already getting yell at.

همش سرم داد میکشیدند..

his father yelled at him.  پدرش سرش داد کشید.

Don’t yell :   فریاد نکش!

29:23

B1

I didn’t know who I might meet or what they might ask?

نمیدونستم ممکنه چه کسی رو ببینم و یا چه سوالاتی بپرسند؟

/mʌɪt  might : / / گذشته ی فعل may برای اشاره به محتمل بودن چیزی

29:30

قسمت 4

نکات آموزشی

سطح*

نکتۀ آموزشی (لغت، عبارت)

زمان

A2

Her mom cooked shrimps .

مامانش میگو می پخت.

12:30

A2

What’s just your only purpose in this army?

تنها هدفت تو این ارتش چیه؟ /ˈpɜːrpəs/

30:41

A2

You’re God damn ingenious . You’re God damn gifted.

تو خیلی نابغه ای.خیلی با استعدادی. (به طعنه و متلک نه تعریف و تمجید)

30:47

A2

The most observing answer I’ve ever heard.

این برجسته ترین جوابیه که تا حالا شنیدم. (منظور برجستگی فیزیکی نیست ، مشهود یا بارزترین هست)

30:50

A2

Why did you put them gather that gun so quickly Gump?

چرا اون اسلحه رو آنقدر زود سرهم کردی؟

31:37

A2

I laid down on my bed.

روی تخته دراز کشیده بودم.

32:40

B1

She was thrown out school.

از مدرسه بیرونش کردند.

33:03

B1

You can’t keep trying rescue all the time.

تو نمیتونی همش سعی کنی منو نجات بدی..

33:07

B1

A lot of people want to grab me.

خیلیا میخوان اذیتم کنن.

33:11

A2

I can’t help it, I love you.

دست خودم نیست،عاشقتم.

33:20

B1

Forrest you don’t know what love is.

فارست تو نمیدونی عشق چیه.

33:24

A2

Do you remember that we had prayed ?,,,,,, Yes I do.

یادت میاد با هم دعا میکردیم فارست،،،??? آره یادمه.

33:35

A2

What do you mean Jenny?

منظورت چیه جینی؟

33:53

B1

I got to go out of here.

باید از اینجا برم.

Got to به معنی باید و کاربرد آن با must و have toیکی هست.(نشان دهنده ی اجبار در جمله است)

34:04

B1

Just hang on a minute.

فقط یه لحظه صبر کن.

34:33

B1

Just if you ever be in trouble don’t try to be brave just run.

فقط هروقت تو دردسر افتادی شجاع نباش فقط قرار کن.

34:40

A2

You come back safe to me.

سالم برمیگردی پیشم..  

28:35

A2

I was born with big gum sir.

من با لثه های بزرگ دنیا آمدم قربان.

37:06

B1

You’d better take that in. (You would better,,,,)

بهتره جمعش کنی.

37:08

B1

Where are you boys all over the world.

شما پسرها اهل کجایید؟

37:14

A1

You twins??

شماها دوقلویید؟؟

37:18

A2

We are not relation sir.

ما با هم فامیل هم نیستیم.

37:24

A2

I felt really lucky he was my lieutenant  .

واقعا احساس خوش شانسی میکردم که اون ستوان من بود.

38:05

B1

I’ve been through there.

من اونجا بوده ام.

38:33

A1

Take good care of your feet.

از پاهاتون خوب مراقبت کنید.

Take care  به معنی مراقبت کردن و take care of یعنی مراقبت کردن از چیزی یا کسی.

50:38

A2

I got to see lots of countryside.

باید ییلاق های زیادی رو می دیدم.

Countryside یک لغت واحد است و به معنی دشت و صحرا، بوم، برون شهر، روستاییان، قسمتی از بیرون شهر,حومه شهر،روستا ،ییلاق

39:20

B1

We’re always looking for this guy named charley.

همیشه دنبال این یارو که اسمش چارلی بود می‌‌گشتیم.

39:45

A2

It wasn’t always funny.

همیشه هم شوخی نبود.

39:49

قسمت 5

نکات آموزشی

سطح*

نکتۀ آموزشی (لغت، عبارت)

زمان

A2

Get it down.

بنشینید.

مترادف: sit down, have a sit  ( اما خیلی عامیانه هست)

40:04

A2

,,,,and we did.

و ماهم این کارو انجام میدادیم.(بسته به جمله‌ی قبلی)

40:50

B1

I don’t know how much about any thing.

چیز بیشتری راجع به هیچ چیز نمیدونم.

40:24

B1

What’s (hell) going on?

اونجا چه خبره؟

40:39

A2

 It didn’t quit for four months.

تا چهار ماه قطع نشد. /ˈkwɪt/ ( با quiet : /ˈkwaɪət/ به معنی ساکت و /ˈkwaɪt/ quite : به معنی کاملا اشتباه نگیرید.)

41:30

B1

We got no pay to rent.

احتیاج هم نیست هیچ کرایه ای هم بدی.

42:16

B1

How would you like to go to the shrimping with me ?

نظرت چیه با من بیای تو کار میگو گیری؟(صید میگو)

42:25

B1

We’ll cope with, we can just work it together and split right down in middle.

میتونیم با هم از پسش بر بیایم و همه چیز رو به طور مساوی تقسیم کنیم.

42:45

A2

Baba did have a fine idea.

بابا فکر خوبی داشت. (استفاده از فعل کمکیdid قبل از فعل اصلی برای تاکید بیشتر بر جمله)

42:58

A2

I even wrote Jenny and told her all about it.

حتی به جینی نامه نوشتم و جریان رو بهش گفت.

43:04

B1

How always looking forward to letter from her just as soon she had time.

که چطور همیشه چشم به راه رسیدن نامه هاش به محض اینکه وقت بکنه بودم.

43:21

B1

I always let her know that I was ok.

همیشه بهش خبر میدادم که حالم خوبه. 

43:28

A1

Forrest , you are ok???

فارست حالت خوبه؟؟

نکته: درسته ساختار جمله خبریه اما لحن جمله سوالیه.

44:21

B1,B2

We have incoming for the tree lines point blue plus 2.

دارن از خط درختهای پوینت بلو پلاس 2 وارد میشن. (معمولا اسامی رو ترجمه نمی کنیم)

44:38

A2

We want to get back through the blue lines.

ما میخوایم به طرف خط آبی عقب نشینی کنیم.

44:58

A2

Pull back!

بکشید عقب! (عقب نشینی کنید)

45:03

B1

I had to make sure he was ok.

باید مطمئن میشدم که حالش خوبه.

46:03

B1

I couldn’t just let him lay down alone and scared that he was.

من نمی تونستم تنها و وحشت زده اونجا روی زمین ولش کنم.

46:30

A2

I said leave me here.

گفتم منو بذار اینجا. (ولم کن برو)

47:40

A2

Forget about me.

بیخیالم شو (فراموشم کن،به من فکر نکن )

48:16

A2

Get yourself out.

خودتو از اینجا دور کن.(خودتو نجات بده)

48:17

B1

I got to find Baba.

من باید بابا رو پیدا کنم.

48:42

A1

I’m ok Forrest,I’m fine.

حالم خوبه فارست،من خوبم.

49:47

قسمت 6

نکات آموزشی

سطح*

نکتۀ آموزشی (لغت، عبارت)

زمان

B1

If I did know this was gonna be the last time me and Baba was gonna talked , I’d think about s.th better to say.

اگر میدونستم این آخرین بار یه که من و بابا میخواستیم با هم حرف بزنیم فکر حرف بهتری رو برای گفتن میکردم.

30:50

A1

Hey Baba,Hey Forrest.

سلام بابا.سلام فارست.

50:36

A2

Then , Baba said s.th I won’t ever forget.

بعد، بابا یه چیزی گفت که هیچوقت فراموش نمیکنم.

51:50

A2

I wanna go home.

میخوام برم خونه.

50:55

A2

And even I knew that some like that you can’t around the corner.

دیالوگ ماندگار: و حتی میدونستم که دوست خوب چیزی نیست که هر گوشه و کناری پیداش کنی.

51:04

A2

Baba was gonna be a shrimping boat captain .

بابا میخواست یه کاپتان قایق میگوگیری بشه.

51:10

A2

That’s all I have to say about that.

این تمام چیزیه که میتونم راجع بهش بگم.

51:20

A2

That jumped on and bit you.

اونی که پرید و گازت گرفت،،،

51:30

A2

It’s time for your bath.

وقت حمامته.

52:24

A1

I’m Forrest Gump.

من فارست گامپ هستم.

52:30

A2

How can you watch that stupid shit?

چطور میتونی اون برنامه ی چرت رو نگاه کنی؟

53:21

A1

Come on!

زود باش.

53:39

A1

Now , you listen to me.

حالا گوش کن ببین چ میگم . / ˈlɪsn /

53:41

A2

Any nitwit can play it.

هر احمقی میتونه بازی کنه.

54:05

A2

It made me look like a duck in water.

منو شبیه یک اردک روی آب میکنه.

54:25

A2

We all have a Destiny.

همه ی ما سرنوشتی داریم.

54:55

B1

Nothing just happen,that all are part of plan.

دیالوگ ماندگار: هیچی اتفاق نمیوفته ، همش قسمتی از یک نقشه(منظور همان قسمت و سرنوشت) هست. (دنباله ی دیالوگ قبلی)  

54:57

A2

You cheated me.

بهم کلک زدی.

55:28

B1

I was supposed to die in a filed with honor.

قرار بود با افتخار تو میدون جنگ بمیرم. / səˈpoʊzd /

55:31

A1

Look at me!

نگام کن

56:40

A2

What I’m gonna do now?

الان چه کار کنم ؟

56:43

A2

As you would.

آزاد. (هرجور راحتی یا حتی میشه گفت هرجور میل داری اما اینجا معنی متفاوت دارد)

57:05

B1

The ceremony kicked off with the counted speech by president regarding to need more regulation of the world in Vietnam.

مراسم با یک نطق ساده توسط رئیس جمهور در رابطه با نیاز برای تعدیل بیشتر جنگ در ویتنام آغاز شد.

57:57

B1

I’d like see that.

یه جورایی دوست دارم ببینم.

58:03

A2

After that mom got to hotel to lay down.

بعدش مامانم رفت هتل تا استراحت کنه.

58:23

B1

Every where I went I had to stand in a line.

هرجا میرفتم باید تو صف وای می ایستادم.

50:58

A2

And every time he said (F) word people for reasons they cheered.

و هر وقت حرف f رو میگفت مردم به دلایلی هورا می کشیدند.

59:33

قسمت 7

نکات آموزشی

سطح*

نکتۀ آموزشی (لغت، عبارت)

زمان

A2

Can’t hear anything.

چیزی نمی شنویم.

1:01:16

A1

That’s great.

این عالیه.

1:01:41

A1

What’s your name?

اسمت چیه ؟

1:01:45

A1

Introduce me to some of her friends.

منو به دوستاش معرفی کرد.

1:02:43

B1

Don’t you know we are in a war here?

نمیدونی ما اینجا تو جنگیم؟؟

1:2:50

A2

He’s cool.

اون آرومه.

1:02:53

B1

Our purpose here is to protect of black Skins from the,,,.

هدف ما اینجا حمایت از سیاه پوستاییه که،،،

1:02:57

B1

Rape our women.

به زنهامون رحم نمیکنند.

1:03:03

B1

Destroy our black skins community.

انجمن سیاهپوستارو از بین میبرن.

1:03:05

B1

We are here to offer you to protection and help to all whose need our help.

ما اینجاییم تا بهت پیشنهاد حمایت و کمک به همه ی کسانی که به کمک ما نیاز دارند رو بدیم.   

1:03:23

B1

We against any war which black soldiers go there I fight.

ما مخالف هر جنگی هستیم که در اون سربازهای سیاهپوست رو میفرستند.

1:03:36

B1

(I) shouldn’t brought you here.

نباید تورو میوردم اینجا. 

1:04:15

B1

He should not be hurting you Jenny.

اون نباید تو رو بزنه جنی.

1:04:23

B1

He doesn’t mean when does s.th like that.

منظوری نداره وقتی همچین کارهایی رو انجام میده.

1:04:45

B1

You look handsome with.

باهاش خیلی خوش تیپ شدی. / ˈhænsm / ( حرف d در لغت handsome ناخواناست)

1:05:16

B1

 she discovered ways to expand her mind.

 راجع به راه‌هایی که برای توسعه ی ذهنش کشف کرده بود.

1:05:44

B1

Think got a little out of my hand.

فکر کنم یکم کنترلمو از دست دادم .  

1:06:21

A2

Forrest , I can’t keep it.

فارست من نمیتونم نگهش دارم.

1:07:17

B1

Just like that she was gone out of my life again.

همینجوری اون دوباره از زندگی من بیرون رفته بود.

1:08:20

A2

No positions??

هیچ دارایی؟؟

1:09:45

A2

Hard to imagine.

باورش سخته.

1:09:58

قسمت 8

نکات آموزشی

سطح*

نکتۀ آموزشی (لغت، عبارت)

زمان

A2

lieutenant Dan said that he was living in the hotel.

ستوان دن گفت که توی هتل زندگی میکنه.

1:11:17

A2

I didn’t know I’m supposed to looking for , Sir.

نمیدونستم باید دنبالش بگردم.

1:12:18

A2

He said God is listening but I have to help myself.

اون گفت خدا به حرفامون گوش میکنه ولی من باید خودم به خودم کمک کنم.

1:12:46

A2

If I except Jesus in my heart.

اگر مسیح را توی قلبم بپذیرم. ( با expectیعنی توقع داشتن اشتباه نگیرید)

1:12:52

A1

Happy New year.

سال نو مبارک.

1:14:05

A2

I’m sorry to blue your new year party night lieutenant Dan.

متأسفم که مهمونی شب سال نوی شمارو خراب کردم.  ( blueنه به معنای رنگ آبی بلکه فعل و به معنی گند زدن یا خرابکاری است)

1:15:00

A2

She tastes like cigarette.

مزه ی سیگار میداد.

1:15:04

A1

He didn’t want to be call crippled just like I didn’t want to be called me stupid.

اون نمی خواست چلاق صداش کنن مثل من که نمیخواستم بهم بگن احمق.

1:15:28

A2

a few months later,,,

چندماه بعد،،،

1:15:50

A2

Only this time they didn’t get us a room in a real fancy hotel.

فقط این دفعه مارو به یک هتل تجملاتی نبردند.

1:16:05

A2

Are you enjoying yourself in our nation capital, young man.

تو پایتخت میتونی به خودت خوش میگذرونی؟

1:16:08

A2

I know the much nicer hotel.

من هتل بهتری میشناسم.

1:16:14

B1

Do you mind if you send one makes man to the office that is across the way.

اگر میشه یه تعمیرکار به اون اداره ی روبرو بفرستید.

1:16:22

B1

Because of their flash light they keep me awake.

بخاطر چراغ قوه هاشون خوابم نمیبره.

1:16:32

A1

Thank you.

ممنون

1:16:37

A1

Good night.

شب بخیر.

1:16:38

B1

Therefore I shall resign of presidency effective at noon morning.

به همین خاطر فردا ظهر از نایب رئیسی استعفا خواهم داد.

1:16:46

قسمت 9

نکات آموزشی

سطح*

نکتۀ آموزشی (لغت، عبارت)

زمان

A2

Shrimping is though.

میگوگیری سخته. ( gh در این لغت صدای /ف/ میده : tʌf//: tough)

1:20:42

B1

I’ve never named my boat before.

قبلا هیچوقت برای قایقم اسم نزاشته بودم.

1:21:00

A2

The most beautiful name in wide world.

قشنگترین اسم دنیا.

1:21:08

A2

What are you doing here?

اینجا چه کار میکنی؟

1:22:28

A2

You wrote me a letter idiot.

تو به من نامه نوشتی احمق. ( o در این لغت صدای اِ کوتاه میده :  ˈɪdiət/ /)

1:22:42

B1

If you’re ever shrimp boat captain, I’d be your aid.

بهت گفته بودم اگر تو کاپیتان قایق میگوگیری بشی من اولین دستیارت میشم.

1:22:56

A2

I’m on my word.

سرحرفم هستم.

1:23:00

A2

that’s where we’re gonna some shrimp, my son.

اونجایی که میخوایم میگو بگیریم.

1:23:48

B1

Still no shrimp lieutenant Dan.

هنوز خبری از میگو نیست.

1:24:08

A2

Well I was wrong.

خب من اشتباه کردم.( در لغت wrong حرف w ناخواناست /rɒːŋ/ )

1:24:10

B1

Although he left praying up to me.

هرچند رها کردن رو به من واگذار میکرد. / ɒːlˈðoʊ /

1:24:30

B1

Because right then God showed up.

چون همون لحظه خدا حاضر شد.

1:24:58

A1

You never sink this boat.

تو هیچوقت این قایق رو غرق نمیکنی.

1:25:18

A2

He was mad .

زده بود به سرش.

1:25:24

A2

You call this storm.

تو به این میگی طوفان..

1:25:30

A2

Come and catch me.

بیا منو بگیر.

1:25:47

A2

Destroyed nearly every thing in his pass.

تقریبا هرچی سر راهش بود ویران کرد.

1:25:56

A1

 

We got a bunch of that boat.

ما یه دسته از اون قایق ها داشتیم.

1:26:35

A1

We were sit next to a millionaire.

ما کنار یک میلیونر نشستیم.

1:27:09

A2

You tell it so well and such enthusiasm.

تو آنقدر خوب و همچین با حرارت تعریف میکنی. / ɪnˈθuːziæzm /

1:27:20

B1

He made his peace with God.

با خدا آشتی کرد.

1:28:21

B1

 He isn’t disposed at the moment.

فعلا کسالت داره. ( معنی اصلی جمله اینه : فعلا تمایلی نداره «برای جواب دادن تلفن»)

1:28:49

A1

I see you tomorrow.

فردا میبینمت.

1:29:19

قسمت 10

نکات آموزشی

سطح*

نکتۀ آموزشی (لغت، عبارت)

زمان

A1

Sweet heart.

عزیز دلم.

1:30:17

A2

I did the best I could.

هرچی از دستم برمیود انجام دادم.

1:30:33

A2

I have in a believe.

من معتقدم.

1:30:40

A2

You got to have to figure out yourself.

تو خودت باید بفهمی. / fɪɡjər / ( نه فیگور )

1:30:54

B1

She had got the cancer.

اون سرطان گرفته بود.

1:31:13

A2

The other one’ll arrive shortly.

به زودی یکی دیگه میاد.

1:31:37

B1

he got instated me in some fruit company.

اون منو توی شرکت میوه منصوب کرد.

1:32:06

B1

The rest is for showing off.

بقیش برای خودنماییه.

1:32:28

A2

One less done.

یکی از کارام کمتر.

1:32:37

B1

even though Baba was dead , Lieutenant Dan I was nut.

با وجود اینکه بابا مرده بود و ستوان دن میگفت من خل شدم.

1:32:42

B1

She didn’t have to work in kitchen anymore.

دیگه مجبور نبود تو آشپزخونه کار کنه. /ˈivɪn ðoʊ/

1:32:56

A2

I cut that grass for free.

علف هارو مجانی کوتاه میکردم.

1:33:10

A2

Every day we take (took) a walk.

هرروز می رفتیم قدم میزدیم.

1:35:22

A2

How you could do?

چطور تونستی؟

1:36:22

A2

I didn’t care.

برام مهم نبود.

1:37:07

A2

It was the happiest time in my life.

شادترین لحظه ی زندگیم بود.

1:37:31

A2

Would you marry me?

با من ازدواج میکنی؟

1:38:10

A1

I’m not a smart man.

من آدم باهوشی نیستم.

1:38:44

B1

Where do you running off?

کجا فرار میکنی؟

1:39:29

قسمت 11

نکات آموزشی

سطح*

نکتۀ آموزشی (لغت، عبارت)

زمان

A2

With no particular reason.

بدون هیچ دلیل خاصی. /pərˈtɪkjələr/

1:41:03

A2

President Carter suffering from heat exhaustion.

پرزیدنت کارتر از گرمازدگی رنج میبَرَد./ ˈhiːtɪgˈzɒst͡ʃən/

1:41:15

A1

When I got tired.

وقتی خسته میشدم.

1:42:08

A1

The gardener.

باغبان

1:43:29

A2

Are you doing for world peace ?

این کارو بخاطر صلح جهانی انجام میدی؟

1:43:38

A2

Women right.

حقوق زنان

1:43:40

A1

Environment

محیط زیست

1:43:41

A2

Then , even more people joined in.

بعدش ، مردم بیشتری اضافه شدند.

1:44:24

A2

Some body who lost his money.

یه کسی که همه ی پولشو از دست داده بود. ( lost گذشته ی فعل بی قاعده ی loose)

1:45:19

A1

Have a nice day.

روز خوبی داشته باشید.

1:45:33

A2

I had a lot of company.

من همراهان زیادی داشتم.

1:45:50

A2

You had to put that past behind.

گذشته رو پشت سر بزار. (باید گذشته رو پشت سر بزاری)

1:45:55

A1

Quiet.

ساکت.

1:46:28

B1

Now what we are supposed to do ?

حالا چه کار کنیم؟ / səˈpoʊzd tu/

1:47:06

B1

My running day is over.

روز های دویدنم تموم شده

1:47:12

B1

The president was shot in his chest.

پرزیدنت از ناحیه ی سینه تیر خورد.

1:47:28

A2

She saw me on tv running.

اون منو توی تلویزیون در حال دویدن دیده بود.( حرف اضافه ی tv , internet, web , cellphone و امثال اینها on هست اما در ترجمه میشه)

1:47:45

A2

You don’t need to take bus.

نیاز نیست سوار اتوبوس بشی.

1:48:00

A1

It’s nice to talking you.

از صحبت با شما خوشحال شدم.

1:48:12

A1

How you doing?

چطوری؟(حالت چطوره)

1:48:29

B1

I wanna apologize for every thing that I did you .

میخوام بابت هر کاری که تا الان باهات کردم معذرت خواهی کنم.  /əˈpɑːləˌdʒaɪz  /

1:49:35

B1

I was mixed up for long time.

مدت زیادی گرفتار بودم.

1:49:39

A2

How would you do?

حالت چطوره؟

1:49:50

قسمت 12

نکات آموزشی

سطح*

نکتۀ آموزشی (لغت، عبارت)

زمان

A1

Just keep it low.

فقط بزار صداش کم باشه.

1:50:12

A1

Isn’t he beautiful?

قشنگ نیست؟ /ˈbjuːtəfl̩/

1:51:08

B1

He is the most beautiful that I’ve ever seen.

قشنگ ترین چیزیه که تا بحال  دیدم. ( ever قید و نشانه ی زمان حال کامل یا ماضی نقلی هست)

1:51:13

A2

He’s one of smartest in the class.

توی کلاسش یکی از باهوش تریناست.

1:51:27

A1

What are you watching?

چی داری نگاه میکنی؟ ( tch صدای /چ/ میده : / wɑːtʃɪŋ / )

1:51:58

A2

Do you have cough for the cold?

بخاطر سرماخوردگی سرفه میکنی ؟ ( gh در این لغت صدای /ف/ میده : /kɒːf/ : cough  )

1:52:25

A2

You can stay in my house.

می تونید خونه ی من بمونید.

1:52:54

A1

I’ll take care of you if you are sick.

اگر مریضی ازت مراقبت میکنم.

1:52:55

A1

Your tie.

کراواتت.

1:53:49

A2

Custom-made.

سفارشی ساخته شده.mˈeɪd/ -ˈkʌs.təm/  ( با costume :/ˈkɑːstuːm/ به معنی لباس اشتباه نشه.)

1:54:22

A1

Magic legs.

پاهای جادویی.

1:54:34

A1

This’s my fiancee.

نامزدمه. (  Fiance: /fiˈɑːnˌse/ نامزد مذکر و fiancee :/fiˈɒnseɪ/ برای مونث استفاده میشه)

1:54:37

A1

You scared in Vietnam.

تو ویتنام میترسیدی.

1:56:16

A1

I don’t know.

نمیدونم.

1:56:18

A1

Then, was nice.

بعدش قشنگ بود.

1:56:28

A2

Just like Sun goes to bed.

موقعی که خورشید غروب میکنه.  

1:56:33

A1

There where many sparkle on the water.

کلی تلالو روی آب بود.

1:56:40

A1

It was so clean

خیلی شفاف بود.

1:56:47

B1

I wish I could be there with you.

کاش اونجا پیشت بودم.

1:57:16

B1

I had placed you there under our tree.

زیر درختمون گذاشتمش.

1:57:53

A1

Brush his teeth every day.

هرروز دندوناشو مسواک بزنه. Teeth : /ˈtiːθ/ به معنی دندانها و جمع واژه ی tooth : /ˈtuːθ/ هست.

1:58:42

کوییز مربوط به این فیلم

امیدواریم که از فیلم و آموزش لذت برده باشید. حالا وقت آن است که در فارست گامپ شرکت کنید و ببینید که نکات آموزشی را خوب یاد گرفته‌اید یا نه.

ایمیل

سرویس فیلم‌و‌لرن، خدمتی جدید و منحصر به فرد از ویلرنو است تا شما علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی، به شیوه‌ای نوین، جذاب و بازی‌گونه، زبان انگلیسی را یاد بگیرید. در این نوع از آموزش، ما محتوای ویدئویی را از فیلم‌ها، سریال‌ها، برنامه‌های تلویزیونی، اخبار و سایر منابع، جمع‌آوری کرده و نکات آموزشی را از دل آن‌ها استخراج می‌کنیم و به شما ارائه می‌دهیم.

این محتوای آموزشی، با تلاش فراوان و با حساسیت بالا، به صورت انحصاری در ویلرنو تولید شده‌است. تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به ویلرنو بوده و هرگونه کپی‌برداری از ایده یا انتشار محتوای آموزشی، مشمول پیگرد قانونی است.