vocab

vocab :یکی از ویژگی های بازر این کتاب این است که هر یک از کلمات بارها و بارها در سرتاسر کتاب تکرار شده اند تا زبان آموزان فرصت بیشتری برای آشنا شدن با آنها داشته باشند. همچنین این کتاب در قالب فلش کارت نیز ارائه شده است تا به راحتی بتوانید آنها را در هر مکان و زمانی نزد خود داشته باشید و به تقویت دایره لغات خود بپردازید.

Absolutely Essential Words 504

کلمات در داستان های کوتاهی بکار برده می شوند تا کلمات بهتر در ذهن شما ثبت شوند. این کتاب همچنین برای تسلط بیشتر زبان آموزان تمریناتی نیز در انتهای هر درس به صورت (fill-in-the-blanks) در نظر گرفته است و پاسخ این تمرینات در انتهای کتاب آورده شده است.

آخرین دیدگاه‌ها

دسته‌ها