workbook

workbook :هر کتاب دارای 10 تا 12 درس می باشد که هر درس در دو بخش مجزا (A وB) ارائه شده است و این تفکیک سازی جذابیت و تنوع مطالب را برای زبان آموز بالا می برد. علاوه بر این، با وجود تمرین های مختلف در زمینه گرامر، واژگان و تلفظ در هر درس، بخش هایی مجزا برای لغات و گرامر در انتهای کتاب نیز درنظر گرفته شده است. علاوه بر این، با وجود تمرین های مختلف در زمینه گرامر، واژگان و تلفظ در هر درس، بخش هایی مجزا برای لغات و گرامر در انتهای کتاب نیز درنظر گرفته شده است.

American English File

تمرکز بر مهارت های اصلی یادگیری زبان از لغات تا گرامر، درک مطلب و مهارت شنیداری، این مجموعه را جز محبوب ترین کتاب های آموزش زبان قرار داده است. همچنین با این مجموعه خیالتان راحت خواهد بود که علاوه بر تسلط بر مکالمه، قواعد و روش صحیح تلفظ واژه ها را به راحتی می توانید یاد بگیرید.

amrican english file

آخرین دیدگاه‌ها

دسته‌ها